Critical Services

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT