Cryptanalist

wrap-around

başa sarmalı

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT