Cryptography

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wrap-around

başa sarmalı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT