Current Release

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT