Custom

write head

yazma kafası

custom

custom ifadesinin anlamı gelenek, görenek *** customs olup, bu kelime de YDS yani KPDS'de en çok çıkan kelimeler arasındadır.

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT