Custom Colors

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT