Custom Dictionary

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT