Cut

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

cut

kesmek

LEAVE A COMMENT