Cycle

wound core

sarılmış çekirdek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

Cycle

Çevrim, devre

LEAVE A COMMENT