Daily

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT