Daisy-Chain

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT