Damage

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wrap-around

başa sarmalı

wound core

sarılmış çekirdek

Damage

Hasar

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT