Data Access

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT