Data Bank

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT