Data Bus

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT