Data Entry

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT