Data-flip-flop

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT