Data Protection

wound core

sarılmış çekirdek

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT