Data Reduction

workstation

iş istasyonu

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT