Data Reference Line

write access

yazma erişimi, yazmak için

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT