Data Repository

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT