Data sensitive fault

write access

yazma erişimi, yazmak için

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT