Data Transcription

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT