Database Background

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT