Database Wizard

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT