DDE

write head

yazma kafası

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT