Debug Window

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT