Debugging

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT