Decimal Place

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT