Decrease

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

decrease

azalmak, eksilmek

LEAVE A COMMENT