Decrypt

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

LEAVE A COMMENT