Default Value

Default value

bilgisayarın bir komut veya enformasyon yokluğunda başvurduğu seçenek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

write register

yazma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT