Delete Files

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT