Desaturate

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT