Desktop Pattern

write cycle

yazma çevrimi

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT