Desktop Publishing

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT