Desktop Update

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT