Destructive

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT