Detach

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

detach

ayırmak, sökmek

write register

yazma belleği

LEAVE A COMMENT