Determinant

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT