Development Tool

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT