Device Map

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT