Device Token

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT