Dial-Up Terminal

workstation

iş istasyonu

dial up terminal

aramalı uçbirim

write enable notch

yazılabilir çentiği

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT