Diffusion

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

diffusion

yayınım, difüzyon

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT