Digital

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

Digital

Sayısal, kesikli durumları olan, bütün bilgilerin açık veya kapalı durmlarını 0 ve 1 şeklindeki kodlarla temsil edilmesi.

write current

yazma akımı

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT