Digital Audio Tape (DAT)

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT