Digital Id

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT