Digitizer

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write head

yazma kafası

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

Digitizer

Sayısallaştırıcı, analog girdileri sayısal eşdeğerine dönüştüren birim.

write register

yazma belleği

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT