Dip Switches

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT